​​ Bestel tot 9u voor verzending op dezelfde dag!
Webshop +32 (0)3 386 05 54 - ma. - vrij. 8:00 - 16:001) Informatie over het verzamelen van persoonlijke en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van datagegevens.


1.1 Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten. Wij informeren u hier over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking op deze website is, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (MM Brown Deutschland GmbH – Eschborner Landstrsse 55 , D-60489 Frankfurt am Main, DE 251 106 504, Tel. +32 (0)3 386 05 54 (enkel op werkdagen tussen 8 en 16h), E-mail: info @ chocolissimo.be). De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
 
1.3 De verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangewezen voor deze website kan
als volgt worden gecontacteerd: " MM Brown Deutschland GmbH – Eschborner Landstrsse 55 , D-60489 Frankfurt am Main, Tel. +32 3 386 05 54 (enkel op werkdagen tussen 8 en 16h), E-mail: info @ chocolissimo.be)"

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer) of Transport Layer Security (TLS) -encryptie om veiligheidsredenen en voor de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of een verzoek voor informatie). U kunt een gecodeerde verbinding herkennen met de tekenreeks "https: //" en / of het hangslotsymbool in de navigatiebalk.


2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website


Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, dat wil zeggen als u zich niet registreert of andere informatie verstrekt, zullen wij alleen de gegevens verzamelen die door uw browser aan onze website worden doorgegeven (de "Server-Logfiles" of "logbestanden"). Bij het bezoeken van onze website worden dus alleen de volgende gegevens verzameld die technisch noodzakelijk zijn om de website te tonen:


• De bezochte website
• De datum en tijd van toegang tot de site
• De hoeveelheid (in bytes) van verzonden gegevens
• De bron / referentie waaruit u toegang hebt gehad tot onze site
• De gebruikte browser
• Het besturingssysteem
• Het gebruikte IP-adres (indien aanwezig: in anonieme vorm)


De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1, onder f) RGPD in ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van de website. De gegevens worden niet doorgegeven of voor enig ander doel gebruikt. In ieder geval behouden wij ons het recht voor om de serverlogbestanden later te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

 

3) Cookies


Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies op verschillende pagina's.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Sommige cookies worden verwijderd na het einde van de bezoeksessie, dat wil zeggen na het sluiten van de sessie ("sessiecookies"). Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan ​​en stellen ons bedrijf en onze partners (third-party cookies) in staat om uw browser tijdens uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies worden gebruikt, verzamelen en verwerken ze individuele en afzonderlijke gebruikersinformatie zoals browsergegevens, locatiegegevens of IP-adreswaarden. Permanente cookies worden echter automatisch en systematisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode die kan variëren afhankelijk van de aard van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door bepaalde parameters op te slaan (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelwagen te onthouden voor een later bezoek). In het geval dat persoonsgegevens worden verwerkt door de cookies die wij gebruiken, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 (1) (b) GDPR voor de uitvoering van het contract of, in overeenstemming met Artikel 6, lid 1, onder f) RGPD, om ons legitieme belang bij het aanbieden van onze website met de best mogelijke functionaliteiten te waarborgen en een gebruiksvriendelijke en efficiënte configuratie van de website mogelijk te maken.

We werken met advertentiepartners die ons helpen onze website aantrekkelijker te maken. Om dit te doen, worden zakenpartner cookies ook opgeslagen op uw harde schijf wanneer u onze website bezoekt ("cookies van derden"). Hieronder vindt u individuele en afzonderlijke informatie over het respectieve gebruik van dit type cookie en over de omvang van de verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat u uw browser kunt instellen om op de hoogte te worden gesteld van de aanwezigheid van cookies en de mogelijkheid om individueel te kunnen beslissen over hun acceptatie of uitsluiting, van geval tot geval of meer in het algemeen. Het beheer van cookie-instellingen is specifiek voor elke browser. Raadpleeg het helpmenu van uw browser voor de bestaande instellingen.
De informatie over het instellen van cookies in verschillende browsers is beschikbaar onder de volgende koppelingen:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/activate-deactivate-cookies-preferences
Google: ttps://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is in het geval u het gebruik van cookies weigert.4) Contact maken


Persoonlijke gegevens worden verzameld bij het contacteren van onze diensten (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail).
De gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, kunnen via hetzelfde formulier worden geraadpleegd. Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden en om contact en de bijbehorende technische administratie mogelijk te maken. De gegevensverwerking wordt, indien nodig, uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f) RGPD op basis van ons legitieme belang bij het reageren op uw verzoek.
Als uw doel het aangaan van een contract is, worden uw gegevens bovendien verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) GDPR.


Aan het einde van de laatste verwerking van uw verzoek, dat wil zeggen wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de situatie definitief is opgehelderd en dat er geen wettelijke verplichting tot instandhouding bestaat, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

5) Gegevensverwerking op het moment van het openen van een klantenaccount en in het kader van de uitvoering van het contract


Volgens artikel 6 (1) (b) GDPR kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzameld en verwerkt als u ze naar ons verzendt met het oog op het uitvoeren van een contract of het openen van een klantenaccount.
De verzamelde gegevens kunnen vanuit hetzelfde formulier worden geraadpleegd. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk door contact op te nemen met de verantwoordelijke op het bovenstaande adres.


We bewaren en gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor de uitvoering van de contracten. Na de volledige uitvoering van de overeenkomst of na het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met inachtneming van tijdvakken van belasting en zakelijke bewaring en verwijderd aan het einde van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een later gebruik van uw gegevens of dat een ander gebruik dat door de wet is toegestaan door onze site is verstrekt en in wat volgt wordt beschreven.

 

6) Commentaarfunctie


Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website, registreren we naast uw opmerking ook informatie over de datum waarop de opmerking is geschreven en het gebruikte pseudoniem. Uw IP-adres wordt ook geïdentificeerd en opgeslagen. Het IP-adres is geregistreerd om veiligheidsredenen en voor gevallen waarin de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud in een opmerking weergeeft. Als een derde van mening is dat de inhoud die u hebt gepubliceerd illegaal is, moeten we contact met u kunnen opnemen en voor dit doel uw e-mailadres kunnen verzamelen. De wettelijke basis voor de registratie van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) en f) GDPR. We behouden ons ook het recht voor om opmerkingen te verwijderen die als illegaal door derden worden beschouwd.


 

7) Gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden


Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zal informatie over onze aanbiedingen regelmatig aan u worden gecommuniceerd.
De enige informatie die nodig is om de nieuwsbrief te verzenden, is uw e-mailadres. De mogelijke indicatie van andere gegevens is optioneel en kan alleen worden gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen. We gebruiken de "double opt-in" -procedure om onze nieuwsbrief te verzenden. Dit betekent dat u onze nieuwsbrief per e-mail alleen zult ontvangen in de mate dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verzenden ervan. Na ontvangst van uw toestemming, zal een e-mail worden verzonden waarin u wordt gevraagd om een ​​laatste keer te bevestigen dat u toekomstige nieuwsbrieven wenst te ontvangen, en moet u klikken op de bevestigingslink om definitief uw abonnement te valideren op onze nieuwsbrief.

Op grond van artikel 6, paragraaf 1 a) RGPD is door het activeren van de bevestigingslink uw definitieve toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, registreren we het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) werd geleverd en de datum en het tijdstip van de registratie om eventueel misbruik van uw e-mail adres te kunnen traceren op een later tijdstip. De gegevens die we verzamelen bij het abonneren op onze nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden en via onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de aangeboden link of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Na uw uitschrijving, zal uw e-mailadres onmiddellijk worden verwijderd uit onze mailinglijst, tenzij u uitdrukkelijk hebben ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of een verder gebruik toegestaan is ​​door de wet in die verklaring aangegeven.


 

8) Gegevensverwerking als onderdeel van de orderverwerking


8.1 Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande aanbieder(s).
Deze laatste ondersteunen ons geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van de afgesloten contracten. Sommige persoonlijke gegevens worden dus als volgt aan hen overgedragen:
Als onderdeel van de uitvoering van het contract, worden de persoonlijke gegevens die we verzamelen alleen doorgegeven aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering als ze nodig zijn voor de levering van de goederen.
Als onderdeel van de verwerking van de betaling van de goederen, worden de gegevens die we verzamelen alleen doorgegeven aan de bevoegde kredietinstelling als dit nodig is voor de betaling van de bestelling. In geval van een beroep op betalingsdienstaanbieders, zullen wij u expliciet in deze verklaring informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) GDPR.

8.2 De bestelling wordt verwerkt door de "Best.net" van de serviceprovider (Best.Net Sp. z o.o.
ul. Stobnicka 93 60-480 Poznań.) In overeenstemming met artikel 6 (1) (b) GDPR worden de gegevens (naam, adres en mogelijk andere persoonlijke gegevens) uitsluitend doorgestuurd naar Best.net voor de volledige verwerking van de online bestelling. Deze gegevens worden alleen verzonden als dit echt nodig is om de bestelling te verwerken.
U kunt meer informatie vinden over het gegevensbeschermingsbeleid van Best.net op de website https://www.best.net.pl/

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders

- Ingenico:

In het geval van betaling via Ingenico, creditcard via Ingenico, automatische incasso via Ingenico of (indien beschikbaar) "per factuuraankoop" of "termijnbetaling" via Ingenico, sturen wij uw betalingsgegevens naar Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL,Woluwestraat 102 – 1200 Brussel (hierna "Ingenico"). De overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) GDPR, slechts voor zover noodzakelijk voor de verwerking van betalingen.
Ingenico behoudt zich het recht voor om kredietcontroles uit te voeren voor creditcardbetalingsmethoden via Ingenico, automatische incasso via Ingenico of - indien aangeboden - "factuuraankoop" of "termijnbetaling" via Ingenico. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgestuurd naar kredietbureaus in het legitieme belang van Ingenico om uw kredietwaardigheid te bepalen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Ingenico gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling op basis van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de beschikbaarheid van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (ook wel scorewaarden genoemd). Als scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, postcorrespondentiegegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Ingenico voor meer informatie over het beleid inzake gegevensbescherming en de gebruikte bureaus voor kredietinformatie. https://ingenico.be/nl.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens door een bericht te sturen naar Ingenico. Ingenico kan uw persoonsgegevens echter blijven verwerken als dit nodig is voor de verwerking van de betaling.

- Paypal:

In het geval van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of (indien beschikbaar) "per factuuraankoop" of "termijnbetaling" via PayPal, sturen wij uw betalingsgegevens naar PayPal (Europa) Sarl and Co., S.C.A., 22-24 Royal Boulevard, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) GDPR, slechts voor zover noodzakelijk voor de verwerking van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om kredietcontroles uit te voeren voor creditcardbetalingsmethoden via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "factuuraankoop" of "termijnbetaling" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgestuurd naar kredietbureaus in het legitieme belang van PayPal om uw kredietwaardigheid te bepalen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling op basis van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de beschikbaarheid van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (ook wel scorewaarden genoemd). Als scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, postcorrespondentiegegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van PayPal voor meer informatie over het beleid inzake gegevensbescherming en de gebruikte bureaus voor kredietinformatie.
https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_BE
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan uw persoonsgegevens echter blijven verwerken als dit nodig is voor de verwerking van de betaling.

 

9) Digitale marketing


Onze site maakt gebruik van het online advertentieprogramma 'Google AdWords' en, in deze context, het bijhouden van conversies van Google LLC, 1600 Parkway Amphitheater, Mountain View, CA 94043, VS ('Google').
We gebruiken de Google Adwords-aanbieding, inclusief Google AdWords-invoegtechnieken voor advertenties op websites van derden om de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen. De verzamelde gegevens stellen ons in staat om het succes van onze verschillende advertentiecampagnes te bepalen. We willen u alleen advertenties tonen die voor u interessant kunnen zijn, waardoor onze website aantrekkelijker voor u wordt en een eerlijke berekening van advertentiekosten wordt gemaakt.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geactiveerd wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie klikt die wordt weergegeven door Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem zijn opgeslagen. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor gebruikersidentificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij (en Google) vaststellen dat hij op de advertentie heeft geklikt en dat hij vervolgens werd  doorverwezen naar de bijbehorende website. Cookies zijn verschillend voor elke Google AdWords-klant en kunnen daarom niet worden getraceerd door de websites van andere AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die kiezen voor het bijhouden van conversies. Deze klanten krijgen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en vervolgens zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die de exacte identificatie van de gebruikers mogelijk maakt.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen in de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser. U wordt niet geïntegreerd in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
We gebruiken Google Adwords in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) RGPD, namelijk in onze legitieme interesse in gerichte advertenties.
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, neemt deel aan het EU-privacyschild, dat tot doel heeft de bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die vanuit een lidstaat van de Europese Unie worden overgedragen aan de Verenigde Staten.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=it&hl=en
U kunt de advertentiecookies permanent uitschakelen door uw internetbrowser in te stellen of door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende koppeling:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl
Houd er rekening mee dat in het geval van het uitschakelen van deze cookies, sommige functies van de website beperkt kunnen zijn of niet kunnen worden gebruikt.


 

10) Dienst voor webanalyse


- Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Parkway Amphitheatre, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen ("cookies"), die ons helpt het gebruik van de site door gebruikers te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het afgekorte IP-adres) wordt normaal verzonden en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten.
Deze site gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door verkorting en sluit dus elke persoonlijke en directe link met de gebruiker uit.

Vanwege de verlenging zal Google uw IP-adres inkorten in de lidstaten van de Europese Unie of in de ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Slechts uitzonderlijk is het volledige IP-adres dat waarschijnlijk wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten voordat het ook wordt afgekort. In dit geval wordt de verwerking van gegevens uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), in ons rechtmatig belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag en voor optimalisatie en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over zijn activiteiten samen te stellen en ons andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van de website. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van de Google Analytics-service, wordt niet gecontroleerd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren.
In dit geval kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.
U kunt ook voorkomen dat Google gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt die door de bovengenoemde cookie worden gegenereerd door de browser-plug-in te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in of voor browsers op mobiele apparaten, nodigen wij u uit om op de onderstaande link te klikken om een ​​opt-out (of exclusion) cookie in te stellen die toekomstige gegevensverzameling door Google Analytics zal voorkomen
(Deze opt-out-cookie werkt alleen voor deze browser en alleen voor dit domein, dus als u uw cookies in de browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):
Schakel Google Analytics uit om Google Analytics te deactiveren
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, neemt deel aan het EU-privacyschild, dat tot doel heeft de bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die vanuit een lidstaat van de Europese Unie worden overgedragen aan de Verenigde Staten.
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross-analyse van bezoekersstromen onafhankelijk van het apparaat en via een gebruikers-ID. U kunt de kruisanalyse van bezoekersstromen uit uw klantaccount onder "Mijn gegevens" en vervolgens "Persoonlijke gegevens" uitschakelen.
U kunt meer informatie vinden over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nederlands

 

11) Retargeting, remarketing en reclame-aanbeveling


- Bing Ads (Microsoft Corporation):


Deze website maakt gebruik van de "Bing Ads" -conversietrackingtechnologie van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Als u onze website bezoekt via een Microsoft Bing-advertentie, wordt er een cookie "Bing Ads" op uw computer geplaatst.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen normaal na 180 dagen en worden niet gebruikt voor gebruikersidentificatie.
Als de gebruiker naar bepaalde pagina's van deze website gaat en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij (en Microsoft) vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en vervolgens omgeleid naar de bijbehorende website (conversiepagina). De mogelijke verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 6 (1) (f) RGPD in ons rechtmatig belang bij effectieve marketing.

De gegevens die worden verzameld met behulp van de conversiecookie, worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren, dat wil zeggen om het aantal gebruikers te kennen dat een conversiepagina opent nadat op een advertentie is geklikt.
We kunnen het totale aantal gebruikers zien dat is omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies nadat op onze advertentie is geklikt. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.
Microsoft Corporation, met hoofdzetel in de Verenigde Staten, neemt deel aan het EU-privacyschild, dat tot doel heeft de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen die worden overgedragen vanuit een lidstaat van de Verenigde Staten. de Europese Unie naar de Verenigde Staten.
Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de conversie-trackingcookie van Bing Ads uit te schakelen in de gebruikersinstellingen van uw webbrowser. U wordt niet geïntegreerd in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

U kunt ook de opt-outpagina voor EU-consumenten (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) gebruiken om te controleren of Microsoft-advertentiecookies door uw browser worden gebruikt en,
als dat het geval is, schakel ze dan uit.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads naar: https://privacy.microsoft.com/en-US

- Criteo (Criteo SA):

Deze website maakt gebruik van de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk ("Criteo"), om anoniem en door middel van cookies (tekstbestanden) de informatie over het gedrag van
bezoekersnavigatie van de website. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) GDPR in ons legitiem belang bij het invoegen van een gepersonaliseerde advertentie.
Criteo gebruikt een algoritme om het surfgedrag van gebruikers te analyseren en kan vervolgens aanbevelingen van gerichte producten publiceren in de vorm van gepersonaliseerde reclamebanners op sites van derden (uitgevers). De gegevens die door de cookie worden verzameld, worden op geen enkele manier gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en er vindt geen gebruik of verzending naar derden plaats.

Als u zich verzet tegen de verzameling van deze gegevens en met het creëren van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen, nodigen we u uit om de opt-out-cookie te gebruiken die hiertoe wordt aangeboden en die hier beschikbaar is:

https://www.criteo.com/fr/privacy/
Raadpleeg het privacybeleid van Criteo voor meer informatie over Criteo-technologie:
https://www.criteo.com/fr/privacy//

- Remarketing van Google AdWords:

Onze website gebruikt de functies van Google AdWords Remarketing om advertenties voor deze website weer te geven in zoekresultaten van Google of websites van derden.
De aanbieder is Google LLC, 1600 Parkway Amphitheater, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").
Daarom gebruikt Google een cookie dat in de browser van uw apparaat is geplaatst en kan dankzij een anonieme cookie-ID en op basis van uw eerdere onderzoek gerichte advertenties aanbieden. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f), in ons rechtmatig belang bij de optimale marketing van onze website.
Deze gegevens worden alleen verder verwerkt als u met Google bent overeengekomen dat uw browsegeschiedenis en Google-apps kunnen worden gekoppeld aan uw Google-account en uw accountgegevens. Google kan worden gebruikt om de advertenties aan te passen die u op internet bekijkt. Als u in dit geval bent aangemeld bij Google wanneer u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens bij Google Analytics om een ​​lijst met doelen voor cross-remarketing te maken en te definiëren. Google controleert uw persoonlijke gegevens tijdelijk met Google Analytics-gegevens om groepen doelen te vormen.

U kunt het gebruik van advertentiecookies permanent uitschakelen door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor instructies over het configureren en gebruiken van cookies.
Tot slot, houd er rekening mee dat u uw browser kunt instellen om op de hoogte te worden gesteld van de aanwezigheid van cookies en de mogelijkheid om individueel te beslissen over hun acceptatie of uitsluiting, en dit van geval tot geval of meer in het algemeen. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, neemt deel aan het EU-VS-privacyschild, dat tot doel heeft de bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die vanuit een lidstaat van de Europese Unie worden overgedragen aan de Verenigde Staten.
Ga naar voor meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens door Google voor reclamedoeleinden:
https://privacy.google.com/intl/nl/how-ads-work.html


 

12) Rechten van de betrokkene


12.1 De toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming verleent u rechten (informatie- en tussenkomstrechten) ten opzichte van de data verantwoordelijke, die wij u hieronder informeren:

• Recht op toegang tot informatie (sectie 15 RGPD)
• Recht van rectificatie (sectie 16 RGPD)
• Recht om te wissen of "Recht om te worden vergeten" (paragraaf 15 GDPR)
• Recht op beperking van behandeling (sectie 18 GDPR)
• Recht op informatie (sectie 19 RGPD)
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (sectie 20 GDPR)
• Recht op intrekking van verleende toestemming (artikel 7, lid 3 AVG)
• Klachtrecht


12.2 Recht van bezwaar

Indien er bij de verwerking van uw gegevens legitieme en dringende redenen zouden zijn hebt u te allen tijden het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking staakt de verwerking van de persoonsgegevens maar behoudt zich het recht dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan te voeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het bepaalde doeleinden, hebt u het recht om altijd de verwerking van uw gegevens te voorkomen voor dergelijke voorzieningsdoeleinden volgens bovenstaande bepalingen.


Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van prospectie, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.


 

13) Duur van bewaring van persoonsgegevens


De bewaarperiode voor persoonlijke gegevens wordt bepaald door de toepasselijke wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Na het verstrijken van deze termijnen worden de overeenkomstige gegevens systematisch en regelmatig gewist, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of de totstandkoming van het contract en / of dat er geen rechtmatig belang meer is bij het behouden ervan.

MM Brown Deutschland GmbH hecht veel belang aan de persoonlijke gegevens van haar klanten. Grand Belgian Specialities NV als gegevensbeheerder maakt zich zorgen over de beveiliging van deze gegevens. Deze zijn met name beschermd en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door MM Brown Deutschland GmbH, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een commerciële dienst.

Als gevolg van de algemene regels van de gemaakte internetverbindingen, is de informatie opgenomen in het logboek van ons systeem en gebruikt door ons om technische redenen die verband houden met het beheer van onze servers. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om brede demografische gegevens en statistieken (bijvoorbeeld de regio waar de verbinding tot stand is gebracht), voor reclame, marketing, SEO, etc.) te verzamelen. Vermeld in het registratieformulier op onze website uw persoonlijke en betalingsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mail). Deze gegevens zijn vereist om in te loggen en toegang te krijgen tot onze online shop. De gegevens op het inschrijvingsformulier worden gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden en worden gebruikt om te kunnen communiceren met klanten (bijvoorbeeld in de klantenservice). Als optie is het mogelijk om demografische informatie te verstrekken (bijvoorbeeld geboorteplaats).

Onze beveiligingsprocedures beschermen gegevens tegen ongeautoriseerde toegang. We nemen stappen om de persoonlijke database te beschermen door de toegang te beperken. Slechts een kleine groep bevoegde personen heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens. Helaas kan MM Brown Deutschland GmbH het onberispelijke functioneren van online transacties niet voor 100% garanderen. Gezien onzekerheden kunnen plaatsvinden via het internet zelf, is MM Brown Deutschland GmbH daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat een voorstel tot aankoop niet is ontvangen of niet is aanvaard door een klant..
We beperken het verzamelen en gebruiken van gegevens tot het uiterste minimum om een ​​service van hoge kwaliteit te bieden. MM Brown Deutschland GmbH biedt haar klanten de mogelijkheid om hun gegevens telefonisch of via internet aan te passen. U kunt uw gegevens aanvullen, verbeteren of bij werken door te bellen naar de klantenservice op +32 3 386 05 54 of per e-mail: info@chocolissimo.be.
Als u vragen heeft over het privacybeleid en het gebruik van gegevens uit deze website, neem dan contact met ons op: info@chocolissimo.be.

Abonneer u voor onze nieuwsbrief en ontvang een korting.Copyright © 2014-2024. E-commerce by best.net